IT : Information Technology

 
چهاردمین جلسه شورای آموزشی کمیسیون موارد خاص در واحد استان کردستان برگزار شد
نویسنده : P.N - ساعت ٩:٤۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱۸
 

 چهاردمین جلسه شورای آموزشی کمیسیون موارد خاص

در مورخ 30/6/89 درواحد استان کردستان برگزار شد.

در این جلسه به بررسی 4 پرونده تغییر رشته توأم

با انتقالی مربوط به مراکز علمی کاربردی قوهقضاییه و سنندج (1)

مورد ارزیابی وبررسی  قرار گرفت ، که در این بررسی با4 مورد موافقت شد .